ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات ویژه فناوری خود توسعه یافته ایم

بینش ویژه

با ما تماس بگیرید

پرونده الکترونیک سلامت

 • خانه
 • پرونده الکترونیک سلامت
پرونده الکترونیک سلامت

پرونده الکترونیک سلامت، در برگیرنده اطلاعات مراقبت های بهداشتی و درمانی در طول حیات فرد ( حتی میتواند قبل از تولد و پس از مرگ) می باشد. که به صورت الکترونیکی ذخیره می شود. در واقع پرونده الکترونیک سلامت تمام عملکردهای یک پرونده سنتی را با کیفیت بهتر پوشش می‌دهد. هدف از تشکیل پرونده سلامت، مراقبت مستمر از فرد است و کاربردهای دیگری مانند کاربردهای آموزشی و پژوهشی دارد. پرونده الکترونیک سلامت توسط ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی و درمانی در مکان های مختلف با حفظ محرمانگی قابل اشتراک گذاری بوده و موجب توسعه کیفی مراقبت بهداشتی و درمانی می شود.

پرونده الکترونیک سلامت یک زیر ساخت واحد و منسجم، یکپارچه و کامل از اطلاعات بهداشتی و درمانی بیماران فراهم می‌سازد مسائلی از قبیل: درمان، تجویز، نتایج آزمایشات، اثرات تشخیصی، تصاویر پزشکی، اطلاعات ژنتیکی مهم و اطلاعات مربوط به محیط و اطلاعات مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در آن گنجانده  می شود.

پرونده الکترونیک سلامت در “سامانه ایزی مد” با داشتن ساختار و استانداردهای مناسب با حفظ اصول محرمانگی، یک پرونده مادام العمر از سوابق بهداشتی درمانی فرد و مراقبت از وی در نظام سلامت را فراهم می آورد و میتوان با استفاده از آن، مراقبت های بهداشتی و درمانی با کیفیت تر ارائه نمود و همچنین با پردازش داده های موجود در پرونده الکترونیک سلامت، دستیابی به وضعیت سلامت فرد و جامعه با روش های داده کاوی را فراهم نمود.

هر نوع اطلاعاتی مربوط به سلامت جسمی یا روانی یا وضعیت یک فرد در مراجعه به مراکز درمانی و سوابق بیماری و اقدامات انجام شده در پرونده الکترونیک سلامت ثبت می‌شود و قابلیت اتصال و دریافت داده ها از سامانه های نظام سلامت را دارد. این اطلاعات شامل شرح حال‌های پزشکی، سوابق بیماری، علائم حیاتی، حساسیت‌ها، نتایج آزمایشگاهی و تصویربرداری، پرونده پزشکی بستری و بستری موقت در طول درمان، مشکلات و علائم درمانی، علائم بعد از درمان و خدمات سرپایی می‌باشد. پرونده الکترونیک سلامت شامل داده‌های بهداشتی درمانی دوران عمر یک فرد است که در “سامانه ایزی مد” ایجاد و بصورت محرمانه نگهداری می‌شود. این پرونده بصورت الکترونیکی برای ارائه کنندگان مجاز خدمات در هر مکان و زمان به منظور حمایت و پشتیبانی از ارتقا کیفیت خدمات سلامت در دسترس قرار می‌گیرد. استفاده کنندگان مجاز در مراکز بهداشتی درمانی در هر زمان به اطلاعات گذشته بیمار دسترسی داشته و اطلاعات درمانی جدید بیمار را به آن اضافه می نمایند.

ویژگی های مهم ” سرویس پرونده الکترونیک سامانه ایزی مد” عبارتند از:

 •          پرونده الکترونیک سازمانی و شخصی
 •          رجیستری‌های عمومی و تخصصی
 •          ابزار فرم ساز پویا
 •          داشبورد و خلاصه پرونده
 •          تبادل داده‌های پزشکی با پرونده
 •          محرمانگی، اشتراک گذاری و دایره اعتماد
 •          پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت براساس اسـتانداردهای مطرح حوزه
  سـلامت از قبیل
  Open-EHR ,ISO 13606و HL7

قابلیت های ” سرویس پرونده الکترونیک سامانه ایزی مد” عبارتند از:

 •         امکان ثبت مشخصات دموگرافیک بیمار
 •        امکان ذخیره سازی تصاویر پزشکی در پرونده الکترونیک سلامت
 •         تبادل پرونده سلامت با سایر سامانه ها از طریق اتصال به سایر سامانه ها مراکز درمانی و بیمه ای
 •         امکان طراحی و ایجاد انواع پرسشنامه‌های سلامت بصورت فرم های پویا بر استفاده از ابزار فرم ساز پویا
 •       استفاده از ترمینولوژی های استاندارد پزشکی
 •         ساخت فرآیند گردش کار بر اساس سطوح دسترسی و ساختار سازمانی
 •         امنیت و اشتراک گذاری اطلاعات پرونده سلامت با تعیین سطوح امنیتی و دایره اعتماد و محرمانگی
 •         جستجوی پیشرفته و گزارش گیری پویا و خروجی‌های متنوع گزارشات از داده‌های پرونده الکترونیک سلامت
 •        خلاصه پرونده سلامت بصورت نمایش نموداری با مشاهده وضعیت فرد در یک نگاه
 •        چارتینگ بیمار شامل نمایش کلیه اطلاعات علائم حیاتی بیمار، حساسیت‌های بیمار، فهرست مشکلات بیمار در یک نمای مختصر
 •     چارتینگ بیمار شامل نمایش سریع وضعیت فعلی بیمار، معاینات اخیر و نوبت‌های برنامه ریزی شده، نتایج آزمایش‌ها، ارزشیابی‌های پرستاری، برنامه‌های مراقبتی و یادداشت‌های پرستاری، داروهای فعلی، آلرژی های فعال، نمودار ایمن سازی و اقدامات درمانی اخیر بیمار
 

سطوح استقرار پرونده الکترونیک سلامت عبارتند از:

سطح 1: اطلاعات مدیریتی: پذیرش، ترخیص، انتقال و پرونده مالی بیمار.

سطح 2: تشخیص بالینی و سیستمهای پشتیبانی درمان: شامل اطلاعات مدیریتی (سطح 1) و سیستم کدگذاری یکپارچه بیمار، سیستم های دپارتمانی و بخش های درمانی.

سطح 3: پشتیبانی از فعالیتهای بالینی: شامل تشخیص بالینی و پشتیبانی درمان (سطح 2) و ورود الکترونیکی دستورات بالینی، گزارش نتایج، تجویز نسخه، مسیرهای مراقبت مشترک بین چند تخصص.

سطح4: دانش بالینی و پشتیبانی از تصمیم گیری: شامل پشتیبانی از فعالیت های بالینی (سطح 3) و دسترسی الکترونیکی به پایگاه های دانش، اصول و قوانین درمانی و بیمه ای، هشدارهای الکترونیکی، پشتیبانی از سیستم های تخصصی.

سطح5 : سیستم های پشتیبانی از تخصص های مختلف: شامل دانش بالینی و پشتیبانی از تصمیم گیری (سطح 4) و مدل های بالینی ویژه، تصویر برداری از اسناد.

سطح6 : تله مدیسین و نرم افزارهای چند رسانه ای پیشرفته: شامل سیستم های پشتیبان از تخصص های مختلف (سطح 5) و پزشکی از راه دور، برنامه های چند رسانه ای دیگر مانند آرشیو تصاویر و سیستم های ارتباطی.

مزایای پرونده الکترونیک سلامت

 • سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت: پرونده الکترونیک سلامت الکترونیک، موجب سهولت دسترسی به اطلاعات یکپارچه بیماران در هر زمان و مکان برای مراقبت‌های سلامت می‌شود.

 • صرفه جویی در زمان : پرونده الکترونیک سلامت با تسریع انجام خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامات تکراری و مراجعات بی‌مورد، سبب صرفه جویی در زمان بیماران و کادر درمانی و پزشکی، می‌شود.

 • کاهش خطاهای پزشکی و صرفه جویی در هزینه: پرونده الکترونیک سلامت، باعث کاهش خطا در نسخه نویسی، کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایش‌ها و تصاویر تشخیصی، کاهش آزمایش‌ها و نسخه‌های تکراری و بدنبال آن کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود.

 • موثر در درمان بیماران: بهبود نتایج درمان، افزایش مشارکت بیمار در مراقبت بیمار از خودش در منزل از دیگر ویژگی‌های پرونده الکترونیک سلامت است.

 • سهولت انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی: پرونده الکترونیک سلامت، موجب سهولت در انجام پژوهش‌های حوزه سلامت خواهد شد.

 • مدیریت و نظارت: بهبود مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در حوزه سلامت، بهبود مدیریت بیماری‌های مسری و پاندمی ها، بهبود نظارت بر خدمات بهداشتی و درمانی، نظارت بر کیفیت ارائه خدمات در حوزه بهداشتی درمانی از دیگر ویژگی‌های پرونده الکترونیک سلامت می باشد.

پرونده الکترونیک سلامت سازمانی و شخصی

پرونده الکترونیک سلامت که در برگیرنده اطلاعات مراقبت های بهداشتی و درمانی است و رویارویی های انجام شده بین فرد و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و درمانی شامل شرح حال، رجیستری و داده های درمان EHR و EMR می‌باشد در پرونده الکترونیک سلامت سازمانی ثبت میگردد. هر شخص میتواند بصورت اختصاصی به پرونده الکترونیک سلامت خود شامل داده‌های بهداشتی و درمانی در قالب پرونده الکترونیک سلامت شخصی دسترسی داشته باشد.

فرم سازی پویا

فرم ساز پویا برای طراحی انواع پرسشنامه‌های مرتبط با پرونده سلامت.

خلاصه پرونده

نمایش پرونده سلامت بصورت خلاصه و نموداری که در یک نگاه وضعیت فرد را بیان می‌نماید و پزشک و ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی را از وضعیت بیمار مطلع می‌نماید.

جستجوی پیشرفته

جستجوی پیشرفت در کلیه پرسشنامه‌ها و امکان گزارش‌گیری
از پرونده سلامت با خروجی‌های اکسل و چاپی و نمایش خلاصه پرونده بیمار بصورت
داشبوردهای گرافیکی

چارتینگ بیمار

چارتینگ نقطه کانونی مراقبت از بیمار است .این چارتینک کلیه اطلاعات علائم حیاتی بیمار، حساسیت‌های بیمار، ارزشیابی‌های پرستاری، برنامه‌های مراقبتی و یادداشت‌های پرستاری را در یک نمای مختصر فراهم می‌کند .و به پزشک و ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی امکان تصمیم گیری در مورد بهترین و سریعترین اقدامات بهداشتی و درمانی را بدهد.

محرمانگی ، اشتراک‌گذاری و دایره اعتماد

به اشتراک گذاری داده های پرونده‌ی الکترونیک سلامت بیماران بین متخصصین بهداشت و درمان است. این روش  از طریق یک بانک اطلاعاتی جامع و گسترده با حفظ محرمانگی داده‌ها و اشتراک‌گذاری براساس سطح محرمانگی و تعیین دایره اعتماد برای بررسی پرونده پزشکی

تبادل

تبادل داده‌های پزشکی شامل EHR ، EMR از سایر سامانه های سلامت و سامانه سپاس و سامانه هیکا پرونده الکترونیک سلامت که در برگیرنده اطلاعات مراقبت های بهداشتی و درمانی است و رویارویی های انجام شده بین فرد و ارائه دهندگان است . مراقبت های بهداشتی و درمانی شامل شرح حال، رجیستری و داده های درمان EHR و EMR می‌باشد که در پرونده الکترونیک سلامت سازمانی ثبت میگردد. هر شخص میتواند بصورت اختصاصی به پرونده الکترونیک سلامت خود شامل داده‌های بهداشتی و درمانی در قالب پرونده الکترونیک سلامت شخصی دسترسی داشته باشد.

ارتباط با ایزی مد از طریق اپلیکیشن

با استفاده از اپلیکیشن‌ ایزی مد سوابق بیماری و پرونده‌های پزشکی بیماران به همراه ارتباط صوتی و تصویری جهت ثبت شرح حال و تجویز نسخه در دسترس شماست.

درخواست دمو

برای دریافت دمو و اطلاع از تعرفه ها فرم زیر را تکمیل کنید


“سامانه ایزی مد” بستری را فراهم کرده ‌است که خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت سلامت با استفاده از فناوری‌های نوین به آسان ترین شکل ممکن، در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه به صورت آنلاین و در هر مکان در دسترس پزشکان، مراکز بهداشتی درمانی و بیماران قرار میگیرد و تمام افراد جامعه دارای یک پرونده هوشمند سلامت می باشند.

همکاران ما

تماس با ما

© کلیه حقوق برای ایزی مد محفوظ است.