ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات ویژه فناوری خود توسعه یافته ایم

بینش ویژه

با ما تماس بگیرید

نسخه نویسی الکترونیک

 • خانه
 • نسخه نویسی الکترونیک

یکی از فرایندهای مهم و حیاتی در مراقبت های بهداشتی و درمانی ،نسخه نویسی می باشد. لزوم استفاده از خدمات مراقبت بهداشتی درمانی با کیفیت، نسخه نویسی الکترونیک به عنوان راه حل نهایی برای غلبه بر مشکلات مهم و فراوان نسخه نویسی کاغذی است، برای مثال میتوان به افزایش هزینه‌های دارو و خطاهای مهم نسخه نویسی اشاره کرد. سرویس نسخه نویسی الکترونیک سامانه ایزی مد فرصتی را برای بهبود فرایند نسخه نویسی، کاهش عوارض ناخواسته دارویی و صرفه جویی هزینه‌های مراقبت بهداشتی درمانی و ثبت دارو تجویز شده، خدمات تشخیصی آزمایش و تصویر برداری در پرونده سلامت بصورت الکترونیکی را فراهم می کند.

ویژگیهای “سرویس نسخه نویسی سامانه ایزی مد” عبارتند از:

 • نسخه‌نویسی دارو، آزمایش، تصویربرداری، نوارنگاری و گرافی و سایر خدمات پاراکلینیکی

 • کنترل قواعد دارویی و بیمه‌ای

 • تبادل نسخه با بیمه گرهای پایه

 • ثبت شرح حال و تصاویر پزشکی

 • الگوهای دارویی و خدمات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی

 • مشاهده سوابق بیمار

 • تبادل نسخه با پرونده سلامت

نسخه نویسی دارو، آزمایش، تصویر برداری و سایر خدمات پاراکلینیکی

در “سامانه ایزی مد” صدور نسخه پزشک شامل اطلاعات شکایت اصلی بیمار، تشخیص بیماری و داروهای مورد نیاز و یا اقدامات پاراکلینیکی مورد نیاز بیماران سرپایی بصورت الکترونیکی امکان پذیر است و بیمار می تواند جهت تهیه داروهای تجویز شده، بدون همراه داشتن نسخه کاغذی به داروخانه های سطح شهر یا حتی سطح کشور مراجعه نموده و داروی مورد نظر را دریافت نماید و یا برای دریافت خدمات پاراکلینیکی تجویز شده بدون نسخه کاغذی به مراکز ارائه دهنده خدمات پاراکلینیکی مراجعه و خدمات مورد نیاز را دریافت نماید.

در “سرویس نسخه نویسی الکترونیک سامانه ایزی مد” روند کاری بدین صورت است که پس از پذیرش بیمار، ثبت نسخه توسط پزشک انجام می‌پذیرد و اطلاعات مربوط به دارو، آزمایشات و تصویر برداری طبق سند ابلاغی وزارت بهداشت بعد از دریافت شناسه یکتا (HID) برای سامانه سپاس ارسال می گردد.

با ارسال اطلاعات مربوط به دارو و دریافت شناسه یکتای نسخه دارو، بیمار می‌تواند با مراجعه به داروخانه با استفاده از کد ملی و یا اعلام شناسه یکتای دریافتی داروهای ثبت شده توسط پزشک را از داروخانه دریافت نماید.

درخصوص درخواست های پاراکلینیکی، بیمار می‌تواند با مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی، پاراکلینیکی و درمانی (آزمایشگاه، تصویر برداری، فیزیوتراپی و … ) با ارائه کد ملی و یا شناسه یکتای دریافتی خدمات تشخیصی، پاراکلینیکی و درمانی مورد نظر را دریافت نماید.
کلیه اطلاعات نسخه های دارویی و اقدامات پاراکلینیکی در خدمات ویزیت سرپایی در “سرویس نسخه نویسی سامانه ایزی مد” ثبت و به پرونده الکترونیک سلامت ارسال می گردد.راهکارهای نسخه نویسی سریع تر در “سرویس نسخه نویسی الکترونیک سامانه ایزی مد” عبارتند از:

 • الگوهای دارویی، پاراکلینیکی و خدمات درمانی: به منظور صدور سریع‌تر و آسان‌تر نسخه‌های دارویی، پاراکلینیکی و درمانی (آزمایشگاه، تصویر برداری، فیزیوتراپی و … ) در نسخه نویسی الکترونیکی در “سرویس نسخه نویسی الکترونیک سامانه ایزی مد” با تنظیم الگوهای دارویی، پاراکلینیکی و خدمات درمانی می توان نسبت به ایجاد سریع تر نسخه بصورت پیش فرض و مناسب سازی نهایی آن اقدام نمود.

 • فهرست های مقادیر مورد علاقه و اختصاصی: با ایجاد فهرست مقادیر مورد علاقه می‌توان اقلام انتخابیه پرتکرار و اختصاصی برای هر پزشک را ایجاد نمود تا در ابتدای فهرست نمایش دهد تا در انتخاب سریع تر کمک نمود.

 • تنظیم مقادیر پیش فرض اختصاصی هر کاربر

کنترل قواعد بیمه ای و درمانی

در “سرویس نسخه نویسی الکترونیک سامانه ایزی مد” با بهره گیری از موتور قواعد بیمه ای و درمانی می‌توان مقررات و قوانین بیمه ای و درمانی سازمان های بیمه گر و وزرارت بهداشت و درمان را با استعلام این قواعد از سامانه سپاس و سازمانهای ذیصلاح دریافت کرد. سپس در زمان نسخه نویسی بصورت بر خط کنترل نمود و الویت‌ها، پیش شرط ها و سایر عملکردها در این زمینهرا که شامل شروط تخصصی، الزام بررسی اصالت دارو، رعایت دستورالعمل‌ها و راهبردها (guideline) و بررسی ضوابط تایید خدمات را اطلاع رسانی نموده و هشدارهای لازم را اعلام کرده . هم اکنون میتوان از قوانین و مقررات بیمه ای، دارویی و درمانی پیروی نموده و از خطاهای آن جلوگیری کرد.

تبادل نسخه با بیمه گرهای پایه

با استفاده از “سامانه ایزی مد” می توان کنترل قواعد بیمه ای و درمانی مرتبط با بیمه گرهای پایه را مستقل از سامانه های سازمان‌های بیمه (بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح) بدون لزوم استفاده موازی از سامانه‌های تحت مالکیت و محدود شدن به آنها ارائه نمود و با نسخه نویسی دارو و خدمات پاراکلینیکی در “سرویس نسخه نویسی الکترونیک سامانه ایزی مد” برای نسخه پیچی و ارائه خدمات پاراکلینیکی به سامانه های سازمان‌های بیمه و سپاس ارسال نمود.

در “سرویس نسخه نویسی الکترونیک سامانه ایزی مد” پزشک و ارائه دهندگان خدمات سلامت می‌تواند از امکانات گسترده تر و رابط کاربری، کاربر پسندتر استفاده نموده. تا در یک رابط کاربری ثابت، برای تمامی سازمان های بیمه نسخه ثبت نمایند و بدون نگرانی از کندی ناشی از ترافیک بالا و یا قطعی سامانه های سازمان های بیمه گر به کار خود ادامه میدهد بگونه ای که “سرویس نسخه نویسی الکترونیک سامانه ایزی مد” بصورت برنامه ریزی شده نسبت به ارسال نسخه ها برای سامانه های سازمان های بیمه و سپاس اقدام می نماید تا با موفقیت این ارسال صورت پذیرفته و تاییدیه ارسال دریافت نماید.

تبادل نسخه با پرونده سلامت

کلیه اطلاعات ویزیت سرپایی که شامل شرح حال، شکایت اصلی بیمار، تشخیص بیماری و نسخه های دارویی و پاراکلینیکی است. در “سرویس نسخه نویسی سامانه ایزی مد” ثبت می گردد و به “پرونده الکترونیک سلامت سامانه ایزی مد” ارسال می شود.

قابلیت های “سرویس نسخه نویسی سامانه ایزی مد” عبارتند از:

 • نسخه نویسی دارو، آزمایش و خدمت

 • ثبت شرح حال، نتایج آزمایش و تصاویر پزشکی

 • کنترل قواعد بیمه ای و دارویی

 • تبادل نسخه با پرونده الکترونیک سلامت

 • تبادل نسخه با بیمه های پایه شامل بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی

 • تعریف الگوهای دارویی و آزمایشگاهی برای ثبت سریعتر نسخه بیمار

 • امکان ارجاع الکترونیک بیماران به دیگر پزشکان و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی تخصصی

 • نمایش کلیه اطلاعات پرونده بیمار و تشخیص ها

 • تبادل نسخه الکترونیک با سامانه سپاس جهت دریافت دارو (نسخه پیچی الکترونیکی) و دیگر خدمات پزشکی

 • حذف دفترچه های کاغذی بیمه

 • ثبت تشخیص پزشک بر اساس کدهای استاندارد ICD10

 • قابلیت گزارش گیری بر اساس تشخیص، نوع داروها و خدمات پزش

ارتباط با ایزی مد از طریق اپلیکیشن

با استفاده از اپلیکیشن‌ ایزی مد سوابق بیماری و پرونده‌های پزشکی بیماران به همراه ارتباط صوتی و تصویری جهت ثبت شرح حال و تجویز نسخه در دسترس شماست.

درخواست دمو

برای دریافت دمو و اطلاع از تعرفه ها فرم زیر را تکمیل کنید


“سامانه ایزی مد” بستری را فراهم کرده ‌است که خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت سلامت با استفاده از فناوری‌های نوین به آسان ترین شکل ممکن، در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه به صورت آنلاین و در هر مکان در دسترس پزشکان، مراکز بهداشتی درمانی و بیماران قرار میگیرد و تمام افراد جامعه دارای یک پرونده هوشمند سلامت می باشند.

همکاران ما

تماس با ما

© کلیه حقوق برای ایزی مد محفوظ است.