ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات ویژه فناوری خود توسعه یافته ایم

بینش ویژه

با ما تماس بگیرید

تبادل با سپاس

تبادل

منظور از تبادل با سپاس همان ارتباط سامانه سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران) با سامانه ایزی مد می باشد. سپاس مجموعه ای از نرم افزارها، سامانه های یکپارچه اطلاعاتی و شبکه ارتباطی که زیرساخت پرونده الکترونیکی سلامت و مراقبت در ایران را داراست. این سامانه کلیه مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی ارائه دهنده خدمات سلامت موظف به ارسال منظم و کامل کلیه پرونده های بستری و سرپایی حداکثر پس از 48 ساعت از ترخیص و تکمیل پرونده بیماران به سامانه سپاس می باشند.

کلیه مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی ارائه دهنده خدمات سلامت موظف به شرح زیر، موظف به تبادل با سپاس می باشند:

 • ارسال منظم و کامل کلیه پرونده های بستری و سرپایی حداکثر پس از 48 ساعت از ترخیص و تکمیل پرونده بیماران به سامانه سپاس

 • ارسال مجدد پرونده های بیماران به سپاس در صورت ویرایش پرونده های ارسالی قبلی

 • دریافت شناسه منحصر به فرد مراجعه برای هر پرونده (CompositionUID)

 • ارسال پرونده مراجعه کنندگان به سپاس بر اساس شناسه یکتای مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت (SystemID) بنام شناسه سیام که توسط دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان برای مراکز ارائه دهنده خدمت در حوزه سلامت صادر می گردد.

 • ارسال پرونده مراجعه کنندگان به سپاس بر اساس شناسه یکتای سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت (ID POCS) شناسه ای است که توسط دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان برای سامانه های مورد تایید این دفتر و یا سامانه هایی که اقدام به دریافت گواهی (گواهینامه معتبر تبادل اطلاعات با سپاس) برای شرکت توسعه دهنده نرم افزار صادر می گردد.

قابلیت های “تبادل با سامانه سپاس” عبارتند از:

  • استعلام بیمه و دفترچه بیمه الکترونیکی

  • استعلام / استحقاق خدمات بیمه ای (HICA)

  • ثبت تجویز دارو (نسخه نویسی)

  • ثبت نتایج آزمایشهای بالینی

  • ثبت گزارش آسیب شناسی

  • ثبت داده پیام اطلاعات خدمات سلامت

  • داده پیام نسخه نویسی آزمایش های بالینی

  • داده پیام نسخه نویسی تصویربرداری پزشکی

  • ثبت مراقبت های سلامت

  • ثبت مراقبت های مطب

  • ثبت گواهی فوت

  • ثبت ارجاع الکترونیکی و دریافت بازخورد ارجاع

  • دریافت ارجاع الکترونیکی و ثبت بازخوراند

  • نوبت دهی الکترونیکی

  • نوبت گیری الکترونیکی

  • دریافت کسورات بیمه ای رسیدگی شده اسناد پزشکی

در “سرویس تبادل سامانه ایزی مد” با دریافت شناسه منحصر به فرد برای هر مراجعه و ارسال پرونده های بستری و سرپایی مراجعه کنندگان براساس شناسه سیام مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت تبادل با سامانه سپاس انجام می پذیرد و همچنین سرویس های استعلام بیمه و دفترچه بیمه الکترونیکی، استحقاق سنجی خدمات بیمه ای، ثبت نسخه دارویی، ثبت نسخه آزمایش های بالینی، ثبت نسخه تصویربرداری، ثبت گزارش های آسیب شناسی، ثبت مراقبت های سلامت، ثبت مراقبت های مطب، ثبت گواهی فوت، ثبت ارجاع و دریافت بازخورد، دریافت ارجاع و ثبت بازخوراند، نوبت دهی و نوبت گیری، دریافت کسورات بیمه ای با سامانه سپاس انجام میگردد.

جمع بندی

کلیه مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی ارائه دهنده خدمات سلامت موظف به ارسال منظم و کامل کلیه پرونده های بستری و سرپایی حداکثر پس از 48 ساعت از ترخیص و تکمیل پرونده بیماران به سامانه سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران) می باشند.

ارتباط با ایزی مد از طریق اپلیکیشن

با استفاده از اپلیکیشن‌ ایزی مد سوابق بیماری و پرونده‌های پزشکی بیماران به همراه ارتباط صوتی و تصویری جهت ثبت شرح حال و تجویز نسخه در دسترس شماست.

درخواست دمو

برای دریافت دمو و اطلاع از تعرفه ها فرم زیر را تکمیل کنید


“سامانه ایزی مد” بستری را فراهم کرده ‌است که خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت سلامت با استفاده از فناوری‌های نوین به آسان ترین شکل ممکن، در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه به صورت آنلاین و در هر مکان در دسترس پزشکان، مراکز بهداشتی درمانی و بیماران قرار میگیرد و تمام افراد جامعه دارای یک پرونده هوشمند سلامت می باشند.

همکاران ما

تماس با ما

© کلیه حقوق برای ایزی مد محفوظ است.